Ny hemsida lanseras 1 december. Det firar vi med massa spännande föreläsningar.

Program kommer!

JORDBRUKET SOM KOLSÄNKA

MER KOL I BACKEN, MINDRE KOLDIOXID I ATMOSFÄREN

VISIONEN OCH UPPGIFTEN

Visionen är en värld där mänskligheten lämnat fossileran bakom sig och återskapat balansen i kolcykeln för att skapa möjlighet till ett gott liv för alla arter på jorden.

Uppgiften är att skapa det ekosystem av företag, organisationer, lantbrukare och lärosäten som behövs för att möjliggöra inlagring av kol i stor skala i svensk åkermark. Då flyttas koldioxid från atmosfären och binds som kol i marken vilket också förbättrar det svenska jordbrukets långsiktiga produktivitet och resiliens.

VARFÖR KOLINLAGRING?

Det finns för mycket koldioxid i atmosfären och för lite kol i marken. Koldioxiden i atmosfären är en växthusgas som bidrar till klimatförändringen. Förutom att minska utsläppen så måste vi nu dra koldioxid ur atmosfären för att sänka halten. Matjorden innehåller mer kol än atmosfären och träden tillsammans. Dagligen påverkas vår värdefulla matjord genom plöjning, erosion, kemikalieanvänding med mera. Detta leder till utarmade jordar fattiga på kol, näring och mikroliv. Det talas om att dagens jordar bara har 60 skördar kvar att ge.

Svensk kolinlagring bygger en plattform som bidrar till att hejda klimatförändringarna, ökar mullhalt och bördighet, bevarar och skapar ekosystemtjänster samt ökar skördar och lönsamhet i svenskt jordbruk. I frisk, levande jord finns mängder med mikroorganismer som livnär sig på kol och frigör näring. Med levande jordar får vi bättre skördar, minskad klimatpåverkan, bättre vattenhållande förmåga, större mångfald och en ökad livsmedelssäkerhet. Häng med oss på en resa mot framtidens jordbruk!

 

NYHETER

modell_beskuren

VÅR MODELL

Kolinlagring

KOLINLAGRING

Slättåkra

METODER

logga_vektor4_white

Kontakt
info@miljomatematik.se

Copyright 2020 kolinlagring ©  All Rights Reserved