PILOT 2020

Vill du vara med som gård eller köpa kolinlagring säsong 2021? Kontakta oss!

Under 2020 genomför vi en pilot då vi testar metoder för inlagring och mätning i praktiken. Vi har 14 gårdar som provar olika metoder och som dokumenterar kostnader, tidsåtgång, arbetsgång m.m. Priset/ersättningen som betalas ut till jordbrukarna i piloten är 1000 kronor per hektar. Insatserna på gårdarna under piloten finansieras av MAX Burgers och Oatly. Satellitbildsanalys och jordprover av Landshypotek forskningsstiftelse. Under piloten provar vi också olika mätmetoder som modellering, markdata och satellitbildsanalys. 

Nedan kan ni läsa mer om några av de gårdar som är med i piloten, vi fyller på med fler efterhand. 

I en pressrelease finns mer information.

Metoder alt 2_beskar

Kyrkbygård, Slättåkra

Kyrkbygård håller på att ställa om till ett på riktigt hållbart jordbruk, med huvudsyftet att skapa jord och biologisk mångfald. Vi efterliknar naturliga ekosystem och får därmed robust och lönsam matproduktion. Jag är övertygad om att hög biologisk mångfald och en djup vattenhållande jord är naturens överlägsna skydd mot global uppvärmning.

Läs mer om gården: kyrkbygard.se

Foto: Bianca Brandox Cox

Jannelunds gård, Mullhyttan

Våra mål för vårt företagande och hållbart lantbruk korrelerar naturligtvis med stora samhällsmål, både nationellt och globalt. Vi betraktar de svenska miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål som en konkret beställning gentemot oss, från samhället och planeten. Vår uppgift är att vårda biosfären på ett sätt som gynnar planetens alla arter, och genom detta även producera mat till en ökande mänsklig befolkning.

Läs mer om gården: jannelundsgard.se

emma

Munkagårdsgymnasiet

Vi utbildar framtidens lantbrukare, och vi vill att de skall reflektera över hur olika brukningsmetoder påverkar jorden. Av den anledningen odlar vi en del av vår mark plöjningsfritt och en del under plog. Vi  odlar även en del mellangrödor. Vi är dock nya på det här med kolinlagring och det skall bli spännande att lära sig mer om kol, mikroliv och bearbetningsmetoder tillsammans med våra elever!

Läs mer om Munkagård här.

VATTHOLMA

Hånsta Östergärde, Uppsala

Gården är en ekogård med målsättning att vara produktiv på livsmedelsråvara och samtidigt reparativ av sk livsuppehållande system som tex rejält nettokolinlagrande för ett stabilt klimat. Det är en bit dit då vi fortfarande jordbearbetar och sår ettåriga grödor. Vi driver olika tester av agroforestrysystem där vi tror att vi kan vara både produktiva och reparativa som vi hoppas kunna skala upp framöver. 

Läs mer om gården här.

APELL

Appell Agri, Skogsbo gård, Ängelholm

Drivs av Josef Appell med familj och Jonatan Ekström, anställd.  Vår vision är ett självförsörjande system där vi inte behöver tillföra insatsvaror utifrån utan där mark och växter förser varandra med vad de behöver i samspel och balans. Vi ser markens uppgift som flerfaldig, att leverera LIVSmedel, att gynna biologisk mångfald, att reglera atmosfärens koldioxidhalt, att rena vattnet innan det når diket, att ge skönhet i naturen, att generera arbetstillfällen och ekonomisk välfärd. Helt enkelt vårt dagliga bröd! Kolet tillbaka i marken ger allt detta då det står för 90% av dess funktioner.

JULEBODA

Stora Juleboda gård, Maglehem

Hos oss håller vi på att bygga upp en permaodling i stora mått med olika buskar, fruktträd och andra grödor. Permaodling är ett sätt att designa tex en odling utifrån platsens förutsättningar och skapa ett hållbart, uthålligt landskap. Det betyder att olika grödor växer tillsammans, drar nytta av varandra och bildar en väv av gynnsamma samband. Det handlar om omsorg om jorden, människor och vår miljö. Att öka den biologiska mångfalden är hela tiden en drivkraft tillsammans med ett öppet sinne för nya tankar och idéer inom jordbruket. Att förbättra jorden, mikrolivet och gynna nyttoinsekterna är viktiga delar i odlandet. Läs mer om Stora Juleboda här.

Anna o Anders i kohagen

Skogsgård, Getinge.

Vi har en ekologisk gård i Halland. Här är vi med om en fantastisk process där klorofyllet binder in solenergin i växtcellerna. Klöver, gräs och spannmål blir foder till djuren som ger mjölk och kött och även gödsel till nästa års gröda. Med rotationsbete maximerar vi betestillväxt och kolinlagring. Det sägs ofta att lantbruk är en livsstil, men för oss är det mer, det är livet!

Läs mer om gården här.

065b0431-3b8a-4ff1-84a6-8961d8a417cf

Mossagården, Veberöd

På Mossagården är vi väldigt intresserade av allt som vi kan göra för att jordbruket ska verka som kolsänka. Vi har en rik biologisk mångfald på gården. Vi odlar bland annat hampa som vi tror lagrar kol djupt ner i marken tack vare sina djupa rötter och rikliga bladmängd. Gårdens visioner om tillförande av fermenterad grönmassa som gödselmedel syftar till att gynna mikrolivet och få en jord i balans och därmed bidra till ytterligare kolinlagring. Vi är väldigt glada för att få vara med i projektet och lära oss mer om hur vi kan utveckla våra metoder.

Läs mer om gården här.

DSC_0754

Måttgårds regenerativa, mellersta Halland

Vi vill gärna följa naturens kraft och lära oss mer om hur vi kan hjälpa dess ekosystemprocesser till att fungera bättre istället för att stjälpa dem, något som vi under många år gjort och gör av kanske den enkla anledningen att det är ofta så vi har lärt oss att man ska göra. Vi är ute på en resa där få saker är självklara. Vi tar oss mot mer mångfald och diversitet och det skapar en trivsam plats att vistas på samtidigt som det gör oss mindre sårbara.