mer kol i svensk jordbruksmark
tillsammans
nu

mer kol i svensk jordbruksmark
tillsammans
nu

Livsmedelssystemet måste transformeras för att möta alla de utmaningar som mänskligheten står inför. Hur vi producerar vår mat är avgörande för vår framtid på planeten. Svensk Kolinlagring är ett samarbete som kopplar ihop aktörer för att möjliggöra ökad kolinlagring på svenska gårdar. Vi vill se mer kol i marken, bättre lönsamhet i jordbruket och en tryggad livsmedelsförsörjning. Välkommen med på resan mot framtidens jordbruk. Tillsammans. Nu.

Jordbrukare

Fundamentet består av Jordbrukare som vill jobba med kolinlagrande metoder. Är du intresserad?

läs mer

Företag

En förutsättning är att företag och organisationer vill vara med och stötta lantbrukets omställning. Är du intresserad?

läs mer

Forskare

Kunskap från många discipliner behövs för att utforma modellen, verifiera resultaten och utveckla metoderna. Är du intresserad?

läs mer

Våra gårdar


 • Vår modell

  Vi bygger en ekonomisk marknadslösning som driver fram social nytta inom de ekologiska ramarna. Basen i illustrationen är den levande biosfären, eller planetens gränser om man vill. Inom dessa skapar vi välfärd och social hållbarhet - mittenlagret - genom att kanalisera resurser - toppen - till ett kolinlagrande jordbruk!

  läs mer

  Metoder

  Med stöd från forskarna i projeketet väljer vi metoder utifrån evidens. Vi lyssnar också på erfarenheter från de lantbrukare som är med, vilka metoder och åtgärder som de vill tillämpa.

  läs mer

  Certifiering

  Vi arbetar med metodutveckling för kvantifiering och verifiering av mängd inlagrat kol, samt en standard för certifiering.

  läs mer

  Transformation

  Vårt projekt utformas med bas i forskningen om transformation i komplexa system.

  läs mer

  Nyheter

  Kontakt