mer kol i svensk jordbruksmark
tillsammans
nu

mer kol i svensk jordbruksmark
tillsammans
nu

Livsmedelssystemet måste transformeras för att möta alla de utmaningar som mänskligheten står inför. Hur vi producerar vår mat är avgörande för vår framtid på planeten. Svensk Kolinlagring är ett samarbete som kopplar ihop aktörer för att möjliggöra ökad kolinlagring på svenska gårdar. Vi vill se mer kol i marken, bättre lönsamhet i jordbruket och en tryggad livsmedelsförsörjning. Välkommen med på resan mot framtidens jordbruk. Tillsammans. Nu.

Jordbrukare

Fundamentet består av Jordbrukare som vill jobba med kolinlagrande metoder. Är du intresserad?

läs mer

Företag

En förutsättning är att företag och organisationer vill vara med och stötta lantbrukets omställning. Är du intresserad?

läs mer

Forskare

Kunskap från många discipliner behövs för att utforma modellen, verifiera resultaten och utveckla metoderna. Är du intresserad?

läs mer

Pilotprojekt

Vi har 40 gårdar som deltar i piloten och bidrar via olika metoder för en ökad kolinlagring.

läs mer

Vår modell

Vi bygger en ekonomisk marknadslösning som driver fram social nytta inom de ekologiska ramarna. Fördjupa dig i vår modell, våra metoder och kunskap om kolinlagring.

läs mer

Nyheter

Det senaste från Svensk Kolinlagring.

läs mer

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss via vårt formulär eller kontakta någon av oss direkt

läs mer