mer kol i svensk jordbruksmark
tillsammans
nu

mer kol i svensk jordbruksmark
tillsammans
nu

Livsmedelssystemet måste transformeras för att möta alla de utmaningar som mänskligheten står inför. Hur vi producerar vår mat är avgörande för vår framtid på planeten. Svensk Kolinlagring är ett samarbete som kopplar ihop aktörer för att möjliggöra ökad kolinlagring på svenska gårdar. Vi vill se mer kol i marken, bättre lönsamhet i jordbruket och en tryggad livsmedelsförsörjning. Välkommen med på resan mot framtidens jordbruk. Tillsammans. Nu.

Jordbrukare

Fundamentet består av Jordbrukare som vill jobba med kolinlagrande metoder. Är du intresserad?

läs mer

Företag

En förutsättning är att företag och organisationer vill vara med och stötta lantbrukets omställning. Är du intresserad?

läs mer

Forskare

Kunskap från många discipliner behövs för att utforma modellen, verifiera resultaten och utveckla metoderna. Är du intresserad?

läs mer

Vår modell

Vi bygger en ekonomisk marknadslösning som driver fram social nytta inom de ekologiska ramarna. Basen i illustrationen är den levande biosfären, eller planetens gränser om man vill. Inom dessa skapar vi välfärd och social hållbarhet - mittenlagret - genom att kanalisera resurser - toppen - till ett kolinlagrande jordbruk!

läs mer

”Vi betraktar de svenska miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål som en konkret beställning gentemot oss, från samhället och planeten.“

Adam Arnesson, Jannelunds gård

“Vi vill gärna följa naturens kraft och lära oss mer om hur vi kan hjälpa dess ekosystemprocesser till att fungera bättre istället för att stjälpa dem.”

Andreas Måttgård Bengtsson, Måttgårds regenerativa

På Toften är grundmålsättningen en strävan efter att hela tiden höja kvalitén på jorden Jag är övertygad om projektet svensk kolinlagring är på rätt väg. Räddningen finns i naturen. Använd det.

Carl Jonson, Toften

En bonde för mig är någon som kan jorden och tar tillvara på vad gården kan producera. Jag tror att ett välfungerande mikroliv i jorden är avgörande för bra skörd och motståndskraft mot sjukdomar och angrepp.

Lennart Bengtsson, Bonnagård.

Det känns som allt mitt tidigare arbete sammanfaller med arbetet för kolinlagring. Det går hand i hand med viltvårdsarbetet och mina tankar kring hur jag vill sköta jorden. Ingen skillnad ellet motsättning mellan eko och konventionell, vi kan alla sträva mot samma mål.

Henrik Andersson, Ängarna

“Vårt mål är att erbjuda högkvalitativa produkter till vårt närområde under så många månader av året som möjligt med så lite miljöpåverkan om möjligt. Vi tillämpar gräv- och plöjningsfritt samt bygger upp ett silvopasturesystem med fruktträdsrader och höns.”

Molly Rygg, Lya 101

“På Mossagården är vi väldigt intresserade av allt som vi kan göra för att jordbruket ska verka som kolsänka. Vi odlar bland annat hampa som vi tror lagrar kol djupt ner i marken tack vare sina djupa rötter.”

Ebba-Maria Olsson, Mossagården

“Det handlar om omsorg om jorden, människor och vår miljö. Att öka den biologiska mångfalden är hela tiden en drivkraft tillsammans med ett öppet sinne för nya tankar och idéer inom jordbruket.”

Marcus Callenbring, Stora Juleboda gård

“Vår vision är ett självförsörjande system där vi inte behöver tillföra insatsvaror utifrån utan där mark och växter förser varandra med vad de behöver i samspel och balans”.

Josef Apell, Skogsbo gård

“Kyrkbygård håller på att ställa om till ett på riktigt hållbart jordbruk, med huvudsyftet att skapa jord och biologisk mångfald.”

Jesper Sandström, Kyrkbygård

“Gården är en ekogård med målsättning att vara produktiv på livsmedelsråvara och samtidigt reparativ av sk livsuppehållande system som tex rejält nettokolinlagrande för ett stabilt klimat.”

Kjell & Ylva Sjelin, Hånsta Östergärde gård

“Vi har en ekologisk gård i Halland med ca 220 mjölkkor plus rekrytering och ca 300 ha åker och 30 ha betesmarker. Klöver, gräs och spannmål blir foder till djuren som ger mjölk och kött och även gödsel till nästa års gröda. Med rotationsbete maximerar vi betestillväxt och kolinlagring. Även ungdjuren som går på betesmarker/ betesvallar betar i rotationssystem och därför har vi ökat djurtillväxten och betesavkastningen markant. Våra betande djur är också viktiga för ökad biologisk mångfald och landskapsvård. Vinterfodret och spannmål odlas i en 5-årig växtföljd och är i stort sett alltid bevuxet och utnyttjas även en del som höstbete, t.ex. insådd i höstvete med vitklöver och engelskt rajgräs”

Anna & Anders Carlsson, Skogsgård

“Vi utbildar framtidens lantbrukare, och vi vill att de skall reflektera över hur olika brukningsmetoder påverkar jord.”

Emma Svensson, Munkagårdsgymnasiet

Gräv djupare

Metoder

Med stöd från forskarna i projeketet väljer vi metoder utifrån evidens. Vi lyssnar också på erfarenheter från de lantbrukare som är med, vilka metoder och åtgärder som de vill tillämpa.

läs mer

Certifiering

Vi arbetar med metodutveckling för kvantifiering och verifiering av mängd inlagrat kol, samt en standard för certifiering.

läs mer

Transformation

Vårt projekt utformas med bas i forskningen om transformation i komplexa system.

läs mer

Nyheter

Kontakt
    Bekräfta att du inte är en robot genom att återge tecknen som du ser i rutan:

    captcha