Ny artikel baserad på framtidsworkshops med Svensk Kolinlagring

Under 2021 arrangerade Svensk Kolinlagring, tillsammans med Emma Johansson från Lunds Universitet, två workshops för att diskutera visioner för ett hållbart och kolinlagrande jordbruk.

Diskussionerna och workshoparna resulterade i visioner om ett cirkulärt jordbruk och levande ekosystem som också kommer leda till ökad kolinlagring. Visionerna och processen finns nu publicerade i en vetenskaplig artikel. Deltagare på workshopen var framför allt jordbrukare, men även några av våra utvecklingspartners samt rådgivare fanns med. Artikelförfattarna betonar också att hela kedjan berörs av och kan hjälpa till att driva en omställning mot visionerna. Mataffärer, grossister, restauranger och konsumenter påverkar vad som odlas och vad som finns tillgängligt.

Studien lyfter fram sju principer för ett hållbart och kolinlagrande jordbruk:

  • – Gröna gårdar året om med ökad mångfald
  • – Djur på gården
  • – Levande ekosystem med perenna grödor
  • – Minskad fossil bränsle- och energianvändning
  • – Konsumentmakt och förändrade konsumtionsvanor
  • – Samarbeten mellan gårdar
  • – Ökad producentmakt

 

Läs mer om artikeln på Lunds Universitets hemsida eller på Greppa Näringen.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln här.