Svensk Kolinlagring samlar ett stort antal partners kring en djärv mission att möjliggöra kolinlagring i stor skala i svensk åkermark och förbättra jordbrukets långsiktiga produktivitet, resiliens och lönsamhet.

 

Plattformen Svensk Kolinlagring är vårt bidrag till att lära oss att leva inom gränserna för vår enda planet.

 

Vår hävstång är att använda kol som proxy och regenerativ ekonomi som verktyg, att designa en ekonomisk marknadslösning anpassad till dagens samhälle, som driver fram social nytta inom de ekologiska ramarna, inom planetens gränser.

 

Är du intresserad av att veta mer? Läs vår årsberättelse.