Förra veckan tog ett flertal medarbetare från Svensk Kolinlagring båten till Helsingfors för att besöka det finska systerprojektet Carbon Action. Besöket innehöll inspirerande diskussioner om hur organisationerna kan samarbeta för att öka kolinlagringen och den biologiska mångfalden i jordbruksmark framöver. Carbon Action drivs av stiftelsen Baltic Sea Action Group (BSAG) och det finska meteorologiska institutet FMI.

 

 

University of Helsinki blev det ett besök för att studera uppsatta mättorn och odlingsbäddar. Med hjälp av dessa drivs världsledande forskning av Carbon Action för att kvantifiera och modellera kolinlagring på ett så högkvalitativt vis som möjligt.

Svensk Kolinlagring deltog också i konferensen Agricultural Days in Viikki där Gusten Brodin höll en föreläsning om hur vi på Svensk Kolinlagring arbetar med att kvantifiera kolinlagring i jordbruksmark.

Vi från Svensk Kolinlagring tackar för besöket och hälsar BSAG, Carbon Action och FMI varmt välkomna till Sverige nästa gång!