I principerna för att öka kolinlagring i jorden ingår att hålla marken grön så stor del av året som möjligt och att ha så mycket biomassa som möjligt både ovan jorden och under markytan. För att göra detta är fång- och mellangrödor något som många av gårdarna i Svensk Kolinlagring jobbar med. Många vill också veta mer för att utveckla sitt arbete.

I Oktober 2021 ordnade vi ett webinar där vi bjöd in Martin Krokstorp och Josef Appell för att dela med sig av sina erfarenheter.

Webinariet spelades in och du kan se det här, eller på vår Youtube-kanal, eller lyssna utan bild. Det går också bra att ladda ner Martins presentation.