”Vi är imponerade över plattformens förmåga att mobilisera och sporra ett brett spann av intressenter för ett klimat-smart jordbruk.”

Svensk Kolinlagring blev ”Editor’s pick” (redaktörernas valj) i maj månad 2022. Läs mer på Food Planet Prize: https://foodplanetprize.org/initiatives/svensk-kolinlagring-more-carbon-in-soil-not-the-atmosphere/

Curt Bergfors Fondation promotear och stöttar omställningen till ett mer hållbart matsystem. Redaktörerna har valt Svensk Kolinlagringg bland 1000+ nomineringar som har kommit in sedan 2020 som följd av dess potential och uppmuntran till handling.