Vill du vara en av aktörerna som möjliggör transformationen till framtidens kolinlagrande jordbruk?

Det finns olika sätt att delta som samarbetspartner:
– som utvecklingspartner i pilotomgången 2021-2022 genom att investera i kolinlagrande åtgärder med 1300 kronor per hektar
– din verksamhet har kunskap, erfarenhet, infrastruktur och/eller tid som kan bidra till att bygga en framgångsrik plattform

Målsättningen är att kunna erbjuda utvecklingspartners tre olika paket framöver:
1. Svensk Kolinlagrings Pilotgårdar (igång)
Vi jobbar ihop med spjutspetsgårdar för att ta fram och utvärdera olika metoder för kolinlagring för att i nästa steg kunna mäta, verifiera och certifiera den inlagring som sker. Kan ej avräknas i klimatbokslut. Häng på och stötta lantbrukets innovatörer! Totalt 1300 kr plus moms/hektar. 1000 kr går oavkortat till lantbrukaren, 300 går till jordprover och analyser av dessa.

2. Egen värdekedja (igång)
Anslut gårdar i det egna leverantörsledet som vill ställa om till kolinlagrande metoder, mäta och modellera på gårdsnivå. Målsättningen är att på sikt minska klimatavtrycken direkt i ert eget scope 3; lägre avtryck istället för köp av kolkrediter. Vi hjälper dig hela vägen från kontakt med gårdar till rådgivning och verifiering. Totalt 1300 kr plus moms/ hektar.

3. Kolkrediter (under utredning)
Köp kolkrediter utfärdade på svenska gårdar. Krediterna utgår från schablonvärden från långliggande försök av mellangrödor och/eller vall (fler verifierade metoder tillkommer när resultat från paket 1 finns). Biokol är också under utveckling. För detta alternativ krävs att köparen har egna vetenskapligt baserade minskningsmål i linje med 1,5-gradersmålet. Målsättningen är att krediterna kan avräknas i klimatbokslut. Pris per ton inlagrad kol.

Nedan listas alla aktörer är med och finansierar piloten, samt andra aktörer som vi samarbetar med för att utveckla plattformen

Finansiärer pilot:

Max Burgers:
“Vi vill vara en del av omställningen till ett klimatsmart jordbruk som är förutsättningen för vår verksamhet. Det är inte rimligt att sträva bara efter att minska utsläppen eftersom vi då aldrig kan nå 1,5-gradersmålet. Om du färdas på fel väg är du fortfarande på fel väg om du saktar ner. Det enda målet som är vettigt för mänskligheten är gå längre än 1,5-gradersmålet och på sikt återställa klimatet.”

Oatly:
“Eftersom vi vet att det inte kommer att räcka att arbeta med att minimera våra växthusgasutsläpp vill vi också hjälpa till att hitta metoder för att lagra kol på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi tycker att det är viktigt att arbeta med förbättringar inom de system där vi är med och bidrar till utsläppen. Genom att arbeta med kolinlagring i svenskt jordbruk kan vi hjälpa till att förbättra förutsättningarna för resiliens inom det odlingssystem som förser oss med våra råvaror – ett av flera steg på vägen mot ett mer hållbart jordbruk.”

Wasa:
“Vårt företag grundades för över 100 år sedan i norra Sverige. Under alla år har vi varit omgivna av Sveriges vackra vilda natur, med dess klara sjöar och milsvida skogar, så naturen är en integrerad del av vårt DNA. Vi säger alltid att vi har naturen att tacka för allt, för utan dess vatten och råg skulle vi inte finnas till. Nu känner vi att det vår tur att ge tillbaka, öka vårt engagemang för miljön ytterligare ett snäpp. Vi började med att beräkna, reducera och kompensera för våra utsläpp 2019, men vi vill göra mer. Tillsammans med Svensk kolinlagring vill vi få kunskap om hur vi kan minska våra utsläpp ytterligare och till och med binda kolet i marken.”

2050 Consulting:
”För att klara 1,5-gradersmålet räcker det inte att minska alla utsläpp till noll, vi måste också ta bort koldioxid från atmosfären. Jordbruket har möjlighet att bidra till en ökad kolinlagring, men då krävs ramverk och metoder för att säkerställa klimatnyttan. Tillsammans med våra kunder och Svensk kolinlagring driver vi på och möjliggör ett jordbruk med positiv klimatpåverkan.”

Landshypotek Bank:
”Vi på Landshypotek Bank har finansierat jord och skog i snart 200 år. Vi är helt övertygade om att de gröna näringarna är en del av framtiden och en del av lösningen på de klimatutmaningar vi står inför. Vi är därför stolta att kunna vara med på resan för att öka lantbrukets nytta och bidrag till ett hållbart samhälle – där svenska lantbrukare kan kombinera förbättrad jordkvalitet, ökad kolinlagring med en ökad lönsamhet.”

Bertegruppen – Berte Gård, Berte Qvarn och SIA Glass:
“Vi vill vara med o driva utvecklingen mot ett fullt hållbart jordbruk. Vi vill hela tiden lära om och lära nytt och ser samarbetet med Svensk Kolinlagring som ett utmärkt tillfälle att både bidra till och få ökad kunskap kring kolinlagring. Att dessutom få möjlighet att nätverka med andra företagare som vill åt samma håll är ett extra plus!” Henrik Stenström, Berte Gård och Helena Stenström, Bertegruppen

Lantmännen
Vi ser fram emot att ta del av den kunskap och de erfarenheter som Svensk Kolinlagring redan arbetat upp genom tidigare pilotförsök. Det här är ett avgörande område för framtiden och vi på Lantmännen vill vara med och bidra till utvecklingen genom vår expertis inom spannmålsvärdekedjan. Tillsammans hoppas vi kunna skala upp och hitta nya affärsmodeller som gynnar alla parter – från lantbrukarna som kan erbjuda ekosystemtjänsten till de engagerade konsumenterna som vill bidra till en hållbar utveckling. Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Paulig
As we are present in the Swedish wheat value chain through Santa Maria and our Tex Mex food category, we support Svensk Kolinlagring in order to advance research in carbon capture. We believe this will help us achieve our Sustainable Approach 2030 and our Climate & Circularity targets of reducing carbon emissions by 50% by 2030 from a 2018 baseline. The majority of food & beverage value chain emission come from agriculture, so it is essential to support the development of sustainable farming practices and carbon sequestration. Lea Rankinen, Director, Sustainability & Public Affairs och David Huisman Dellago, Sustainability Manager, Climate & Circularity.

Lindéngruppen:”
För oss är det självklart att ställa om till regenerativt jordbruk. Det är en del av vårt breda arbete för att göra hela Lindéngruppen klimatpositiv.  Att odla regenerativt gör det möjligt för oss att bibehålla en god avkastning, samtidigt som vi minskar kostsamma och klimatnegativa insatser som diesel, gödningsmedel och bekämpningsmedel. Att vetenskapligt mäta effekterna av regenerativa odlingsmetoder är avgörande för hur vi och jordbruket i stort går vidare och utvecklas i framtiden.” Erik Urnes, Ordförande i Pilskytten och vice ordförande i Lindéngruppen.

Arla

Axfoundation

Grant Thornton

Andra samarbetspartners

Hermann Leggedör:
“Som Eko- och växtodlingsrådgivare ser jag gärna på helheten ute på gårdarna. För mig är det eggande att loda ut möjligheterna ute på gårdarna hur man kan använda sig av kompletterande grödor och nya odlingsmetoder för att förbättra jordbördigheten, minska gödselimport och samtidigt höja mullhalten. Människorna på gårdarna är centrala för mig i sammanhanget. Gräva där man står och i utbyte med bönderna.”

Vultus, Robert Schmitt:
”Vårt mål är att möjliggöra bättre skördar med mindre insatsvaror, vilket är exakt i linje med kolinlagring. Vi tror att hållbara metoder kring jordbearbetning kan både resultera i bättre lönsamhet för industrin, samtidigt som det kan bidra till en viktig reducering av utsläpp. Vi hoppas kunna bidra till detta systemet med kostnadseffektiva och skalbara mätningar av kolinlagring så att det blir lättare och snabbare att komma igång med regenerativa metoder. ”

Skira:
”Med vår vision om en optimal och hållbar handel av mat känns det självklart att samarbeta med Svensk Kolinlagring. Vi har goda förhoppningar om ett positivt bidrag till världens kamp mot klimatproblemen och vi är exalterade över att kunna väva samman hela livsmedelskedjan, hela vägen från lantbrukaren till privatkonsumenten. Eftersom vi driver en digital plattform där vi ger hela Sveriges lantbruk möjligheten att lyckas med sina spannmålsaffärer känns det helt rätt med detta samarbete.”

HS Certifiering:
HS Certifiering AB ägs av kunskapsorganisationen Hushållningssällskapet och bidrar till utveckling och verifiering av regelverk för kolinlagring i Sverige. – Genom vår opartiskhet, kompetens och erfarenhet inom systematisk informationshantering är det en självklarhet för oss att bidra till arbetet som Svensk Kolinlagring och dess intressenter gör för en fungerande affärsmodell för kolinlagring i Sverige,” säger VD Anna Broekman.