Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark. En systematisk översikt och samhällsekonomisk analys

Formas släpper ny forskningsrapport om växtföljders påverkan på kolinlagring, ladda ner och läs här:

f1-2021-vaxtfoljders-paverkan-pa-inlagring-av-organiskt-kol