Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Medlemmarna jobbar för att lyfta fram möjligheter, hinder och drivkrafter för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Under 2021 lanserade de en webbaserad guide, ”Sänk kolet”, om kolsänkor och hur kommuner kan arbeta för att binda in kol.

I den del av guiden som handlar om jordbrukets möjliga kolsänkor träffar vi två av pilotgårdarna i Svensk Kolinlagring.

Martin Krokstorp på Krokstorps gård:

Anna och Marcus Callenbring på Stora Juleboda gård:

Läs mer om ”Sänk Kolet” och hitta fler filmer på Klimatkommunernas hemsida och youtube-kanal.