Tidningen Jordbrukaren skriver i en artikel om slutsatser som dragits i en ny studie från RISE om hur vi ska minska klimatpåverkan från jordbruket, att kolinlagring som ses som en åtgärd med stor potential. Läs artikeln här.