OM OSS

Projektet Svensk kolinlagring drivs av MiljöMatematik Malmö AB i samarbete med Albaeco och finansieras av Jordbruksverkets utlysning EIP Agri.

Miljömatematik Malmö AB

är ett företag som jobbar med innovationsprojekt och konsultverksamhet med fokus på hållbar mat; allt från utveckling av primärproduktion och matsystem till rådgivning till livsmedelsföretag. 

Miljömatematik är en idéburen, icke-vinstdrivande verksamhet, vars huvudsyfte är att bidra till en positiv samhällsutveckling inom planetens gränser. Vår drivkraft är att vara ett regenerativt företag som bidra till kunskapsutveckling för en bättre värld.

www.miljomatematik.se

Albaeco

är en fristående förening med expertis inom hållbar utveckling; medgrundare till Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Vår verksamhet handlar om transformation baserat på forskning om social-ekologiska system och resiliens. Vi arbetar med olika aktörer för att utforska vad den tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle innebär för dom.

www.albaeco.se

Fler parter

Från forskningen är SLU Uppsala med genom Elin Röös; LUCSUS på Lunds universitet genom Wim Carton och Emma Johansson; och Stockholms universitet genom Anders Wästfelt.

Livsmedelsföretagen MAX Burgers och Oatly ser till att innovationen blir attraktiv för svenska köpare av kolinlagring.

Lantbrukarna Adam Arnesson från Jannelunds gård och Jesper Sandström från Kyrkbygård Slättåkra står för kunskapen från primärproduktionen. Dessutom medverkar  ytterligare 10 gårdar i piloten under 2020.

Jordbruksverket har inom ramen för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP,  beviljats projektmedel för genomförande av innovationsprojektet ”Svensk Klimatkompensation – jordbruket som kolsänka”.

Syfte: Skapa ett verktyg för att göra det möjligt att klimatkompensera genom ökad kolinlagring i svensk jordbruksmark.

Mål: Målet på lång sikt är att hejda klimatförändringarna, genom att binda in koldioxid från atmosfären till jordbruksmark, där den gör nytta för jorden, jordbrukaren och svensk matproduktion. Mer praktiskt är målet att erbjuda en klimatkompensationstjänst för företag, organisationer och privatpersoner som riktar sig direkt till jordbrukare som gör insatser för att lagra in kol i marken.

Projektägare: MiljöMatematik Malmö AB                                                   

Projekttid: dec 2019- mars 2023