modell_illustration_28nov

VÅR MODELL

Innovationen är ett system som kopplar ihop olika aktörer med det gemensamma målet att minska mängden koldioxid i atmosfären genom att öka kolinlagringen i svenskt jordbruk. 

Förutsättningen för innovationen är jordbrukare som vill jobba med kolinlagrande metoder och företag och organisationer som vill vara med och finansiera en omställning.

Med stöd från forskarna i projeketet väljer vi metoder utifrån evidens. Vi lyssnar också på erfarenheter från de jordbrukare som är med, vilka metoder och åtgärder som de vill tillämpa.

På den webbaserade plattformen kan de kolinlagrande transaktionerna göras. Plattformen kommer tillåta både metoder som redan verifierats och mer experimentella metoder. Köparen kan välja att betala för evidensbaserade och certifierade metoder vilket då gäller som kolkrediter. Köparen kan också välja mer experimentiella metoder och därmed skapa förutsättningar för att de blir utvärderade.

Syftet med innovationen är att skapa en win-win-win lösning som bidrar till att hejda klimatförändringarna, öka mullhalt och bördighet, bevara och skapa ekosystemtjänster samt öka skördar och lönsamhet i svenskt jordbruk. Dessutom erbjuder vi en möjlighet att investera i svensk kolinlagring som är lokal, transparent och har hög trovärdighet och samtidigt bidrar till mervärden för samhället.

 

Innovationen har fyra delar som förenas i webplattformen

www.kolinlagring.se.

2

1. JORDBRUKARE

Jordbrukare binder kol i marken genom att skapa jord. Det finns flera olika metoder som tex mellangrödor, plöjningsfritt, biokol, agroforestry osv. Läs mer under metoder.

1

2. KVANTIFIERING

För att kunna veta att kolinlagring sker behöver vi kunna mäta mängden kol i marken, helst både ytligt och djupare ner i alven. Vi utvecklar modeller och metoder för att detta ska kunna göras på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. Bland annat tittar på vi satellitmätning.

3

3. CERTIFIERING

Vi kommer ha oberoende kontroller av de metoder som jordbrukarna åtar sig att göra och resultaten av mätningarna av kolinlagring. Detta kommer vara ett transparent system för att säkra trovärdigheten i tjänsten.

4

     4. KÖPARE

Köparna av kolinlagring är företag, organisationer eller andra som vill investera i kolinlagring och bidra till att minska koldioxiden i atmosfären. Det finns idag ingen motsvarighet på den svenska marknaden.