Svensk kolinlagring deltog genom Jessica Johansson på en lantbrukskonferens om kolinlagring som arrangerades av Helsingborgs stad, Energi- och klimatrådgivarna Skåne samt LRF. 

Medverkande var Tomas Kätterer, SLU, Peter Sylwan, journalist, Josef Appell, jordbrukare, Martin Krokstorp, jordbrukare och Jessica Johansson, Miljömatematik Malmö AB.

Nu finns hela konferensen på webben och kan ses här.