Svensk Kolinlagring samlar många aktörer men drivs av en projektgrupp som sköter de dagliga aktiviteterna och samordnar ingående aktörer. Välkommen att kontakta oss:

Jessica Johansson

projektledare Svensk Kolinlagring (Miljömatematik)

jessica.johansson@miljomatematik.se +46 708342102

"Det här är det mest meningsfulla initiativ jag varit en del av. Det är otroligt komplext, spännande och viktigt. Att lösa flera av samhällets utmaningar på en och samma gång är helt nödvändigt, supersvårt och jätteroligt på samma gång. Tillsammans är vägen framåt."

Lova Brodin

projektledare Svensk Kolinlagring (MiljöMatematik)

lova.brodin@miljomatematik.se +46 702996620

“Det finns sån enorm kraft i att samskapa en plattform där så många aktörer går ihop för att hitta lösningar på några av vår tids stora utmaningar. Det är otroligt givande och roligt att arbeta med det hela det komplexa matsystem och bygga en ny modell tillsammans med det myllrande nätverk som är Svensk Kolinlagring.”

Gino Carciola

Certifieringsansvarig Svensk Kolinlagring

gino.carciola@miljomatematik.se

"Jag har alltid trott och förlitat mig på de systematiska fördelarna och synergieffekterna som samverkan skapar. För mig materialiserar Svensk Kolinlagring just detta!"

Vidar Brodin

Svensk Kolinlagring

vidar.brodin@miljomatematik.se

"Ökad kolinlagring är något som verkligen behöver hända för miljö och klimat, samtidigt som det är ett positivt sätt att hjälpas åt i livsmedelsbranschen. Med en egen fot i lantbruket ser jag Svensk Kolinlagring som ett sätt att minska de rent ekonomiska utmaningarna i produktionen, men samtidigt öka finessen och utmaningarna i själva odlingen på ett givande sätt"

Gusten Brodin

Svensk Kolinlagring

gusten.brodin@miljomatematik.se

“Att lagra in kol i jordbruksmark är det närmsta vi kommer en nyckelart, i överförd betydelse, för både klimatet och vår livsmedelssäkerhet. Svensk Kolinlagring möjliggör en stor och bred utväxling på de insatta medlen, samtidigt som det i många fall ändå vore nödvändigt att ta hand om sin jord förr eller senare. Ju snabbare vi börjar desto mer nytta får vi och desto enklare är det att komma igång.”

Christina Berneheim

christina.berneheim@svenskkolinlagring.se +46 700726919

"Regenerativa lantbruksmetoder tar sedan en längre tid en allt större plats i debatten om hur vi kan öka vitaliseringen av ekosystemen och binda mer kol i jorden. Det är otroligt kul att vara med och se hur våra modiga jordbrukare testar dessa metoder på sina gårdar och hur nätverket växer och blir en riktig kraft att räkna med."

Louise Hård af Segerstad

Kommunikationsansvarig Svensk Kolinlagring (Albaeco)

louise@albaeco.com +46 707131690

"Jag tror på det här: det är en ekonomisk marknadslösning anpassad till dagens samhälle, som driver fram social nytta inom de ekologiska ramarna, inom planetens gränser."

Andrea Pettersson

Projektkoordinator & Digital strategi

andrea.pettersson@svenskkolinlagring.se +46 729 61 63 82

"Som ingenjör med starkt teknikintresse är jag lösningsfokuserad och undersöker hur vi kan utveckla och använda oss av digitala verktyg och hållbar mjukvara för att stötta transformation och arbeta med hållbar utveckling. Jag tilltalas av att vi på Svensk Kolinlagring behöver arbeta ämnesöverskridande för att finna systemlösningar på komplexa och globala problem."

Kontakt