Den 8 september höll vi första tillfället av vår kurs i jordhälsa som bekostas av Länsstyrelsen Skåne genom landsbygdsprogrammet. Syftet med dessa kurser är att öka kunskapen om hur jorden mår, hur vi kan få den att må bättre och hur vi kan använda biologisk mångfald som ett verktyg för integrerat växtskydd och ökad produktion med mindre insatsmedel. Vi var hos Anna och Marcus Callenbring på Stora Juleboda gård utanför Maglehem. Ett blåsigt och torrt Österlen välkomnade tio deltagare från Skåne, Kalmar och Falköping.

Dagen inleddes med att Anna berättade om gårdens verksamhet och den mångfald som produceras på gården. Därefter gav Christina en föreläsning om jordhälsa, mikrober och diversitet. Vi gav oss sedan ut i fält för att undersöka jordhälsan i tre olika fält (äppelodling, dinkelfält, fält i träda), jämföra vatteninfiltrationen och läsa av brixmätningar med refraktometer på olika grödor. Gruppen delades in i två och fick prova att själva undersöka och fylla i de protokoll som vi tagit fram gällande spadtest, infiltrationstest samt brixmätning. Vår praktikant Sanna berättade också om sitt examensarbete om kolinlagring och visade hur man kan mäta den vattenhållande förmågan på sin jord, en faktor som har en direkt koppling till hur mycket organiskt material en jord innehåller. Efter en god lunch med soppa på gårdens nässlor och ramslök, ägg samt bröd på gårdens dinkel diskuterades hur vi kan använda dessa metoder för jordhälsoanalys som beslutsstöd på den egna gården.

På eftermiddagen diskuterade vi i gruppen vilka strategier deltagarna använt för naturligt växtskydd samt hinder och möjligheter för att använda dessa i större skala. Det diskuterades bland annat att så flera sorter av samma art samtidigt, längre strålängder, bevarande av kantzoner, härdigare sorter, odlad mångfald, samodling, varierad växtföljd, kompostering, tillförsel av kompostte och mikrober för att nämna några. Utvärderingen visade att deltagarna var väldigt nöjda och uppskattade utbildningen men några önskade ännu mer praktiskt. Det tar vi med oss till nästa kurs då vi lägger in ett fältpass på eftermiddagen där vi tittar på etablering av mellangrödor och maskinval.

För att anmäla sig till nästa kurs i jordhälsa den 5e oktober – klicka här!