Piloten

För att bygga plattformen, modellerna och kunskapen som behövs för ett system som möjliggör ökad kolinlagring på svenska gårdar startade vi 2020 en pilot.

Nu ingår 40 gårdar i piloten som sträcker sig över odlingssäsongen 2022. Genom piloten lär vi oss gemensamt om vad vom krävs för en plattform för svensk kolinlagring: hur mycket tid tar olika saker, vad behöver företagen som betalar, och självklart – hur kan vi mäta kolinlagringen.

Är du lantbrukare och vill vara med och lagra in kol? Läs mer här.

Våra gårdar

Vi har 40 gårdar som deltar i piloten och bidrar via olika metoder för en ökad kolinlagring.

läs mer

Företag

En förutsättning är att företag och organisationer vill vara med och finansiera lantbrukets omställning. Här kan du läsa mer om vilka aktörer som är med och finansierar piloten och hur du kan vara med och bidra.

läs mer

Säsong 2021 - resultat

Svensk Kolinlagring samlar ett stort antal partners kring en djärv mission att möjliggöra kolinlagring i stor skala i svensk åkermark och förbättra jordbrukets långsiktiga produktivitet, resiliens och lönsamhet.

 

Vår hävstång är att använda kol som proxy och regenerativ ekonomi som verktyg, att designa en ekonomisk marknadslösning anpassad till dagens samhälle, som driver fram social nytta inom de ekologiska ramarna, inom planetens gränser.

 

Är du intresserad av att veta mer? Läs vår årsberättelse.

Säsong 2020 - resultat

Under växtsäsongen 2020 genomförde 14 olika gårdar kolinlagrande metoder. Resultaten håller på att utvärderas och sammanställas i en rapport som du kan läsa här.