Allt fler bönder och företag går med i plattform för kolinlagring i svensk jordbruksmark

Pressrelease Odlingssäsong 2 för Svensk Kolinlagring_210406_uppdaterad

Pressrelease: Odlingssäsong 2 för Svensk Kolinlagring
Den 6 april är det Sveriges Overshoot day 2021. En positiv handlingsinriktad nyhet om kolinlagring:
Allt fler bönder och företag går med i plattform för kolinlagring i svensk jordbruksmark 

Med en trefaldig ökning av mark går Svensk Kolinlagring in i sin andra odlingssäsong. Intresset för plattformen växer och nu är det 40 gårdar spridda över landet som testar olika kolinlagrande metoder och 11 företag som investerar i omställningen. Med den ökningstakten har hela Sveriges jordbruksmark ställts om till 2030!

Nytt för i år är att flera livsmedelsbolag går in och jobbar med sin egen leverantörskedja. Det betyder att ARLA, WASA, Lantmännen och Bertegruppen kommer att ge ersättning till gårdar som är knutna till dem. Även Axfoundation och Lindéngruppen som nu går in och investerar i omställningen har egna gårdar, dock inte inom sina egna leverantörskedjor. Ytterligare nya partners är Paulig från livsmedelssektorn, samt 2050 Consulting. Dessutom ingår sedan tidigare Oatly, MAX Burgers och Grant Thornton, som alla fortsätter att investera.

-Vi som varit med från början är väldigt glada att fler stora och små aktörer kommer med. Vi har bråttom för att nå klimatmålen, och att misslyckas med det är inte ett alternativ, säger Kaj Török, Hållbarhetschef på MAX Burgers.

Nya enskilda gårdar som ansökt om att vara pilotgårdar har också tillkommit, och nu med en större geografisk spridning, den nordligaste i Västerbotten. Målet är en så stor blandning och geografisk spridning som möjligt. Det finns stora och små gårdar, konventionella, ekologiska, regenerativa, nybörjare och erfarna. Alla är nyfikna och engagerade jordbrukare som vill testa kolinlagrande metoder. Dessutom finns nu “Kolklubben” – ett forum där både pilotgårdar och andra kan utbyta erfarenheter och få tips och stöd.

-För mig som markägare är det en fantastisk möjlighet att få vara med och utveckla kolinlagrande metoder, det känns viktigt att ta ansvar för att bidra till en mer hållbar framtid. Jag uppskattar verkligen nätverket med så många lantbrukare och likasinnade som delar med sig av sina erfarenheter och jobbar åt samma håll”,  säger Ebba Horn som driver Öråkers Gård utanför Stockholm.

I november lanserades en ny webbplats, med mer utförlig information om hur Svensk Kolinlagring jobbar och vilka som ingår. Under lanseringen medverkade även det finska projektet Carbon Action och delade med sig av sina erfarenheter. Carbon Action och Svensk Kolinlagring samarbetar på flera olika sätt, bland annat kring forskningsresultat kring kolinlagring.

-Forskningen om hur kolinlagring skall kunna verifieras har ännu inte funnit pålitliga och billiga metoder. Vi gör nu en pilotstudie där vi tar fram en modell för hur verifieringar kan utformas som ger ett pålitligt resultat.  Anders Wästfelt, Professor i kulturgeografi, Stockholms universitet.

BAKGRUND
För att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 1,5 C, räcker det inte att minska utsläppen av växthusgaser, vi behöver också fånga in koldioxid från atmosfären. Det finns stor potential att ta hjälp av träd och annan växtlighet för att fånga in koldioxid som sedan kan lagras i marken. Men idag finns ingen möjlighet att betala för kolinlagring i Sverige.

Svensk Kolinlagring – jordbruket som kolsänka är en plattform som samlar forskare, jordbrukare, företag i matbranschen och andra viktiga aktörer runt målet att designa ett system som möjliggör att binda in koldioxid från atmosfären och lagra den i svensk jordbruksmark. Under 2019 fick initiativet finansiering inom Vinnovas utlysning “Utmaningsdriven innovation”. Från 2020 har Jordbruksverket inom ramen för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP,  beviljat medel. Även stiftelsen Svea Green Foundation stöder initiativet och går in med medel för 2021. Den långsiktiga ambitionen är att plattformen ska bli en icke-vinstdrivande egen organisation.

Projektparter, EIP:
MiljöMatematik Malmö AB, ett icke-vinstdrivande företag som jobbar med innovationsprojekt och konsultverksamhet inom hållbara matsystem
Albaeco, en organisation som arbetar med forskningskommunikation och strategisk rådgivning om social-ekologiska system och resiliens, medgrundare av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet
Jesper Sandström, Kyrkbygård, Slättåkra
Adam Arnesson, Jannelunds Gård, Mullhyttan
Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
Lund University Center for Sustainability Studies, LUCSUS
MAX Burgers AB
Oatly

Utöver projektpartnerna inom EIP så medverkar ytterligare 38 gårdar. Samtal förs med certifieringsorgan, andra forskare, fler livsmedelsföretag och andra organisationer. Plattformen ingår också som fallstudie inom flera forskningsprogram.

Presskontakt: 

Jessica Johansson, MiljöMatematik, projektledare Svensk Kolinlagring, telefon: 0708342102
Lova Brodin, VD MiljöMatematik, projektledare Svensk Kolinlagring, telefon: 0702996620
Kaj Török, MAX Burgers AB, telefon: 0702163989