Svensk Kolinlagring ordnade studiebesök i Halland med fokus på olika betessystem

Tisdagen den 27 juli arrangerade Svensk Kolinlagring tillsammans med Måttgårds regenerativa och Skogsgård ett studiebesök i Halland med fokus på olika betessystem. Andreas Måttgård har 400 köttdjur i regenerativ drift och Anna och Anders Carlsson på Skogsgård driver mjölkproduktion med planerat bete. Ett utmärkt tillfälle att lära sig om betessystem från kunniga producenter. Från Svensk Kolinlangring medverkade Christina Berneheim.

Andreas berättar
“Går det att driva ett bärkraftigt lantbruk med fokus på ekonomi, mindre stress och samtidigt arbeta aktivt med mångfald och miljön? För oss innebär det emellanåt långa betesvilor som i sin tur ofta har lett oss fram till mindre torkkänsliga marker, bete året runt och mer mångfald.”

Anna berättar
“Vi visar produktionsbete för våra mjölkkor och går igenom hur vi sköter betet under året. Vi mäter betet ca en gång i veckan för att kunna följa och styra betessvängningarna under säsongen och få kvalitativt bete till korna varje dag. Målet är att korna ska klara sig med bete som enda grovfoder 5-6 månader om året. I mjölkgropen får de spannmål/åkerböna upptill betet. Ungdjuren betar 7-10 månader på ett bra bete för att säkerställa hög tillväxt på djur och gräs. Betesvallarna avkastar ca 10-20 % mer, med bättre kvalitet, än våra slåttervallar. Denna ökade produktion tror vi leder till ökad kolinlagring i marken.”

Inbjudan till studiebesök