Alla medverkande såg värdet av ett nordiskt samarbete med en ansökan till EU, för att öka spridningen av kolinlagrande metoder. EUs så kallade Mission om jord och jordhälsa ger stöd till Living labs, vilket vi bedömer att vi är, både inom Svensk Kolinlagring och inom Carbon Action. Att få EU medel är en stor process men nu har vi bra kontakt inom Norden med experter på EUs finansieringsmöjligheter. Seminariet avslutades med ett panelsamtal där vi fick framföra önskemål till de nordiska ministrarna.

Det var det norska Landbruks- og Matdepartementet som bjöd in oss att berätta om vårt arbete under ett sk. ”fakta-seminarium” som hölls dagen före själva ministermötet. Dagen innehöll många spännande presentationer från olika delar av Norden.

  • Forskningsläget om kol i nordiska länder – med Kristina Lång från finska Luke
  • EUs mission ”A soil deal for Europe” – med Gudrun Langthaler från norska Forskningsrådet
  • Erfarenheter från Carbon Action, Finland – med Laura Höijer, BSAG och Juuso Joona, lantbrukare
  • Norskt arbete med lantbruksrådgivning – med Hege Sundet, Norska Lantbruksrådgivning och Tore Jardar, lantbrukare
  • Samt flera presentationer om EUs utlysningar om ”Living Labs och Lighthouses” – med Kamilla Skaalsveen från NIBIO, Egil Petter Stræte från Ruralis och Torsten Rødel Berg från Aarhus universitet.

I Svensk Kolinlagrings presentation berättade Louise Hård af Segerstad bland annat om att markfuktighet använts i en ny bedöming av färskvattengränsen inom planetens gränser. Med markfukt som kontrollvariabel bedöms färskvattengränsen vara överskriden.