I SVT:s program “Framtidens mat” utforskar man vad vi kan odla och äta framöver för att vända trenden med minskande mullhalt i våra odlingsmarker. Svensk Kolinlagrings Gusten Brodin är med och kommenterar. Se inslaget här.