Vi är väldigt stolta och glada över att berätta att Svensk Kolinlagring startar ett samarbete med Wasa och Indigo kring en pilot för att titta på regenerativa jordbruksmetoder i rågodling. Indigo ansvarar för 10 gårdar i Tyskland och Svensk Kolinlagring för 2 gårdar i Sverige. Gårdarna kommer ingå i vår pilot från och med 2021 och vi kommer tillsammans med lantbrukarna lägga upp en treårsplan för en omställning till en kolinlagrande rågproduktion.  Läs mer här.