Wasa + Svensk Kolinlagring = Sant

Wasa vill stötta sina rågproducenter att jobba med kolinlagring. Totalt är det tolv gårdar varav två i Sverige som är med i ett första pilotprojekt. I Sverige ansvarar Svensk Kolinlagring för piloten och i Tyskland ansvarar Indigo Ag. Läs mer här.

logga_vektor4_white

Kontakt
info@miljomatematik.se

Copyright 2020 kolinlagring ©  All Rights Reserved