Välkomna på webinar den 12 oktober, 10.00-11.30

Många av våra pilotgårdar har funderat på hur man framgångsrikt använder sig av täckgrödor i växtföljden för att binda kol och öka bördigheten: Vilka fång-eller mellangrödor är lämpligast? Hur får man en så bra etablering som möjligt? Hur hanterar man bäst ogräs inom ekologisk odling? Vilka maskiner är effektiva för avetablering av grödorna?

För att diskutera dessa och andra frågor har vi bett Josef Appell och Martin Krokstorp att berätta om sina erfarenheter. Tillsammans har de gedigen erfarenhet på området inom både ekologisk och konventionell odling. Vi lämnar också mycket tid till deltagarnas frågor och erfarenheter och hoppas på  stort utbyte!

Hermann Leggedör från Agri-Kultur kommer vara med och svarar på frågor om maskiner och annat. Vi från Svensk Kolinlagring finns med som diskussionsledare och kan svara på allmänna frågor.

Program:
10.00 – 10.15 Introduktion
10.15 – 10.30 Martin Krokstorp
10.30 – 10.45 Josef Appell
10.45 – 11.30 Diskussion och erfarenhetsutbyte med alla deltagare

PS: Vi har schemalagt till kl 11.30 men Zoom-mötet fortsätter till kl 12 om några vill stanna kvar och diskutera vidare!

Anmälan
Registrera dig senast söndagen den 10e okt via denna länk så skickar vi Zoom-mötesinbjudan till dig. Här kan du också passa på att ställa en fråga redan nu som vi kan ta upp på dagen!

Tid: Tisdagen 12 oktober 2021, kl 10.00-11.30
Kostnad: Gratis

Vid frågor kontakta Christina Berneheim: christina.berneheim@svenskkolinlagring.se eller 0700726919

Välkomna!