Djupdyk in i den fantastiska världen av mikrober,vad de kan göra för jordbruket, hur de kan förbättra produktiviteten och lönsamheten på en gård. Jan Feersma Hoekstra från Agriton är inbjuden av Svensk Kolinlagring för att prata om effektiva mikroorganismer (EM) och hur de kan stötta olika produktionssystem. Klicka här!