Hur kan ökad diversitet i vall, betesmarker och andra grödor öka både tillväxt och därigenom kolinlagring? Påverkar insatsmedel såsom kväve och fosfor mikrolivet och samspelet mellan olika arter? Hur kan man hjälpa mikroberna att göra jobbet? Christina Berneheim från Svensk Kolinlagring presenterar en sammanställning av forskning på området baserat på Jena-experimentet från Tyskland.

Se webinariet här eller på vår Youtube-kanal, eller lyssna på ljudfilen.